Thông tin liên hệ (08/03/2017, 14:49)

BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 6

VÀ LIÊN HOAN VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN NĂM 2017

Email BTC: lehoi@daklak.gov.vn; festival@daklak.gov.vn

Thường trực BTC

Ông Lê Danh Thắng - Trưởng phòng Kinh tế Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk;

ĐT di động: 0916.500168

Nội dung chương trình

Ông Đặng Gia Duẩn - Phó GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk;

ĐT di động: 0914.722723

Công tác thông tin - tuyên truyền

Ông Trần Trung Hiển - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk;

ĐT di động: 0914.227227

Công tác tài trợ

Ông Huỳnh Ngọc Dương - Phó GĐ Sở Công Thương Đắk Lắk;

ĐT di động: 0913.435508

Công tác hội nghị, XTĐT

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Trung tâm XTĐT Đắk Lắk;

ĐT đi động: 0913.474448

video
Loading the player...

Bản quyền thuộc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Tý - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.- Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Email: tynn@tttt.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn