Danh sách người phát ngôn tại Lễ hội cà phê BMT lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 (08/03/2017, 14:43)

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

TIỂU BAN THÔNG TIN  - TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đắk Lắk, ngày  08  tháng 3 năm 2017

 

               DANH SÁCH

Người phát ngôn tại Lễ hội cà phê BMT lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

 
   

STT

Đơn vị

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Email

 

01

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Trần Trung Hiển

Giám đốc

05003.818.020

 0914.227.227

hientt@tttt.daklak.gov.vn

02

Sở Ngoại vụ

Nguyễn Thị Tiết Hạnh

Giám đốc

05003.952.679

- 0903.576.888

hanhntt@ngoaivu.daklak.gov.vn

03

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đinh Xuân Hà

Giám đốc

0903.585.068

hadx@khdt.daklak.gov.vn

 

04

Văn phòng UBND tỉnh

- Nguyễn Thị Thu An

 

- Trương Quang Trung

- PCVP UBND tỉnh

- GĐ TT Thông tin - Công báo

- 0919.733.599

 

- 0913.464.949

- anntt@vpubnd.daklak.gov.vn

 

- trungtq@vpubnd.daklak.gov.vn

05

Sở Khoa học và Công nghệ

Dương Bình Tuy

Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành

0996.096.096

tuydb@khcn.daklak.gov.vn

06

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đặng Gia Duẩn

Phó Giám đốc

0914.722.723

duandg@vhttdl.daklak.gov.vn

 

07

Sở Công Thương

Huỳnh Ngọc Dương

Phó Giám đốc

0913.435.508

duongnd@congthuong.daklak.gov.vn

 

08

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Huỳnh Quốc Thích

Phó Giám đốc

0914.058.420

 

 

09

UBND huyện Buôn Đôn

Y Si Thắt Ksơr

Phó Chủ tịch

0905.909.962

ysithatksor@buondon.daklak.gov.vn

 

10

UBND huyện Lắk

Tô Văn Dũng

Phó Chủ tịch

0905.535.766

 

 

11

Sở Tài chính

Hồ Xuân Phước

Phó Giám đốc

0913.484.306

 

 

 

 

 

Loading the player...
Thống kê truy cập

Hôm nay: 583

Tất cả: 5161237

Bản quyền thuộc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Email: giangnh@tttt.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn