Cử Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 (24/12/2022, 10:16)

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 30/9/2022 Ban Tổ chức Lễ hội đã cử ông Thái Hồng Hà -Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy viên Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Tổ chức, Thư ký Ban Chỉ đạo Lễ hội là Người phát ngôn chính thức và cung cấp thông tin cho báo chí về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023; Người phát ngôn thứ hai là ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Tiểu ban Truyền thông Lễ hội.

Thành phố Cà phê Buôn Ma Thuột -Ảnh Bảo Hưng

Để tạo điều kiện cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí liên hệ với Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Ban Tổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 cũng đã công khai số điện thoại, địa chỉ email của Người phát ngôn chính thức và người phát ngôn thứ hai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch số điện thoại liên hệ là: 0913.436.592, thư điện tử: hath@vhttdl.daklak.gov.vn; Ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh ; Phó Tiểu ban Truyền thông Lễ hội (Số điện thoại: 0905.776.739; thư điện tử: thuongdn@vpubnd.daklak.gov.vn) thay cho ông Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- chuyển công tác khác.

  Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ và các quy định hiện hành./.

Quyết định số: 47_QĐ_BTC

Trung Dũng

VIDEO HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC CỦA BỘ Y TẾ
Loading the player...
Thống kê truy cập

Hôm nay: 546

Tất cả: 10652960

Bản quyền thuộc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Email: anhth@tttt.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk - Website:http://iocdaklak.vn