Cử Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 30/9/2022 Ban Tổ chức Lễ hội đã cử ông Thái Hồng Hà -Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Thay đổi người phát ngôn Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 20/12/2022, trên cơ sở ý kiến đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 –năm 2023 vừa ký Quyết định về việc định thay đổi Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Cử Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 2614/SVHTTDL-TCPC gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Tạo điều kiện tối đa cho phóng viên báo chí làm các thủ tục cấp thẻ tác nghiệp tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Ngày 18/02/2019 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 128/STTTT-TTBCXB gửi các cơ quan thông tấn, báo chí, đồng thời hướng dẫn các đơn vị làm thủ tục đăng ký thẻ phóng viên tác nghiệp tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Bình chọn
Trong Lễ Hội Cà Phê Buôn Ma Thuột Lần Thứ 8, bạn thích điều gì nhất?
Quảng Cáo
   

Bản quyền thuộc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Email: anhth@tttt.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk - Website:http://iocdaklak.vn