Họp Hội đồng thẩm định Bộ tiêu chí tuyển chọn đơn vị thực hiện  Lễ Khai mạc, Bế mạc và Lễ hội ánh sáng trong khuôn khổ  Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 17/10/2022 Hội đồng thẩm định Bộ tiêu chí tuyển chọn đơn vị thực hiện Lễ Khai mạc, Bế mạc và Lễ hội ánh sáng trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã tiến hành cuộc họp thẩm định Bộ tiêu chí tuyển chọn đơn vị thực hiện Khai mạc, Bế mạc và Lễ hội ánh sáng trong khuôn khổ Lễ hội.

Ban hành Kế hoạch thông tin - Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 vừa ban hành Kế hoạch số 14/KH-BTC về việc thông tin - Truyền thông Lễ hội.

Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 30/8/2022, Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 ban hành Quyết định số 01/QĐ-TBTT về việc thành lập Tổ Giúp việc của Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột sẽ được tổ chức vào năm 2023

Sáng 07/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm thông qua dự thảo Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 và một số nội dung liên quan. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát động Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột

Sáng nay (29/9), Ban Tổ chức Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi.

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi video clip giới thiệu về  Cà phê Buôn Ma Thuột

Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 vừa ban hành Quyết định số 09/QĐ-BTC, ngày 27/9/2022 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi video clip giới thiệu về Cà phê Buôn Ma Thuột.

Khởi động Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột

Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Họp Ban Tổ chức Hội thi Ẩm thực Tây Nguyên

Chiều 18/2, Ban Tổ chức Hội thi Ẩm thực Tây Nguyên tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 – năm 2019 đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tiến độ triển khai tổ chức Hội thi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh chủ trì cuộc họp.

Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Sáng 23/1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để báo cáo Ban Chỉ đạo lễ hội về tình hình thực hiện các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Tham dự cuộc họp có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội Êban Y Phu; Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Y Biêr Niê; Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Phạm Ngọc Nghị, Trưởng các Tiểu ban thành viên.

Kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Bình chọn
Trong Lễ Hội Cà Phê Buôn Ma Thuột Lần Thứ 8, bạn thích điều gì nhất?
Quảng Cáo
   

Bản quyền thuộc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Email: anhth@tttt.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk - Website:http://iocdaklak.vn