Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 (06/10/2022, 08:24)

Ngày 30/8/2022, Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023   ban hành Quyết định số 01/QĐ-TBTT về việc thành lập Tổ Giúp việc của Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Ảnh minh họa (nguồn internet)

 1. Ông Trương Hoài Anh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, tổ trưởng.
 2. Ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó.

Các thành viên gồm:

 1. Ông Nguyễn Quang Cảnh, Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.
 2. Ông Hoàng Trọng Nhân, Phó trưởng Phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh.
 3. Ông Nguyễn Hoàng Dưỡng, Phó Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.
 4. Ông Nguyễn Giang Nam, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Báo Đắk Lắk.
 5. Ông Trịnh Vĩnh Phú, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chuyên mục Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
 6. Bà Phạm Thị Linh Nhâm, Chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã, văn phòng UBND tỉnh.
 7. Ông Huỳnh Sự, Chuyên viên Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.
 8.  Bà Trần Phạm Thiên Trang, Chuyên viên Phòng Thông tin  – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.
 9.  Bà Vũ Ngọc Anh Quyên, Chuyên viên Phòng thông tin - Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.
 10.  Bà Nguyễn Thị Thủy Triều, Thư ký Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột.
 11. Mời các cá nhân là đại diện của các doanh nghiệp thực hiện công tác truyền thông của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Tổ Giúp việc của Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 có nhiệm vụ:

Tham mưu tiểu ban Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội giao có liên quan đến công tác truyền thông Lễ hội đảm bảo theo Đề án tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Là đầu mối đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Tham mưu Tiểu ban Truyền thông theo dõi tiến độ, hiệu quả, chất lượng các hoạt động thuộc nhiệm vụ của Tiểu ban.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Tổ trưởng, Tổ phó sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác để triển khai nhiệm vụ được giao.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.                  

Theo: daklak.gov.vn

VIDEO HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC CỦA BỘ Y TẾ
Loading the player...
Thống kê truy cập

Hôm nay: 103

Tất cả: 10652517

Bản quyền thuộc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Email: anhth@tttt.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk - Website:http://iocdaklak.vn