Phối hợp thực hiện các chương trình của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng 2017. (19/10/2016, 14:16)

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8574/UBND-KT, gửi các Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công ty TNHH Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú về việc phối hợp thực hiện các chương trình của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng 2017.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Triễn lãm và Truyền thông Tinh Tú tham gia phối hợp tổ chức 03 nội dung tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, gồm: Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc, theo hình thức xã hội hóa 100% (sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ Lễ khai mạc và bế mạc, các nội dung, chương trình diễn ra tại Quảng trường 10/3, từ ngày 08 đến 13/3/2017); Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê, theo hình thức xã hội hóa 100%; công tác Thông tin – Truyền thông, Ban Tổ chức Lễ hội hỗ trợ 500 triệu đồng, phần kinh phí còn lại thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Công ty TNHH Triễn lãm và Truyền thông Tinh Tú có trách nhiệm xây dựng kịch bản, dự toán chi tiết của từng nội dung, chương trình được giao gửi Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc; sân khấu, âm thanh, ánh sáng), Sở Công Thương (Hội chợ – Triễn lãm chuyên ngành cà phê), Sở Thông tin và Truyền thông (Công tác Thông tin – Truyền thông) trước ngày 20/11/2016.

Trên cơ sở kịch bản chi tiết các nội dung, chương trình do Công ty TNHH Triễn lãm và Truyền thông Tinh Tú xây dựng, các Sở: Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công Thương, Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định; sau khi kịch bản chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt, Công ty TNHH Triễn lãm và Truyền thông Tinh Tú rà soát, hoàn chỉnh dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, thống nhất làm cơ sở triển khai thực hiện (đối với các nội dung thực hiện theo hình thức xã hội hóa), trình UBND tỉnh phê duyệt (đối với nội dung kinh phí do Ban Tổ chức Lễ hội hỗ trợ).

Nội dung chi tiết tại đây

Theo daklak.gov.vn

VIDEO HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC CỦA BỘ Y TẾ
Loading the player...
Thống kê truy cập

Hôm nay: 525

Tất cả: 10652939

Bản quyền thuộc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Email: anhth@tttt.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk - Website:http://iocdaklak.vn