Tổ chức Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk và Hội voi Buôn Đôn trong chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 (09/11/2022, 13:54)

Ngày 08/11/2022, Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 (Ban Tổ chức Lễ hội) ban hành Công văn số 31/CV-BTC gửi UBND các huyện: Lắk, Buôn Đôn và các sở, ngành liên quan về việc tổ chức Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk và Hội voi Buôn Đôn trong chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Theo đó, Ban Tổ chức Lễ hội cơ bản đồng ý với các nội dung Kế hoạch tổ chức Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk tại Quyết định số 4548/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 3 năm 2023; Kế hoạch tổ chức Hội voi Buôn Đôn tại Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện Buôn Đôn về việc tổ chức Hội voi Buôn Đôn trong chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Theo Kế hoạch, Hội đua thuyền độc mộc sẽ Khai mạc vào lúc 07h30 ngày 12/3/2023; Bế mạc lúc 11h ngày 12/3/2023 tại Bến Thuyền Biệt điện Bảo Đại, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. Ban tổ chức Lễ hội giao UBND huyện Lắk báo cáo kinh phí đề nghị hỗ trợ, gửi Sở Tài chính để xem xét, tham mưu UBND tỉnh quyết định hỗ trợ từ nguồn kinh phí tài trợ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Hội voi Buôn Đôn sẽ Khai mạc vào lúc 8h ngày 12/3/2023; Bế mạc vào lúc 10h ngày 12/3/2023 tại Trung tâm Lễ hội huyện Buôn Đôn. Ban Tổ chức Lễ hội giao UBND huyện Buôn Đôn tổ chức các hoạt động Hội voi phải đảm bảo các nội dung bản ghi nhớ hợp tác 5 năm giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và tổ chức Động vật Châu Á.

Hội voi Buôn Đôn – một trong những hoạt động hấp dẫn của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Để triển khai hiệu quả Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk, Hội voi Buôn Đôn, Ban Tổ chức Lễ hội giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk, Hội voi Buôn Đôn trong chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023; Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan giới thiệu danh lam, thắng cảnh huyện Lắk, Buôn Đôn đến người dân, du khách; xem xét, giải quyết đề nghị tổ chức các tour, tuyến du lịch giới thiệu danh lam, thắng cảnh huyện Lắk, Buôn Đôn theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Lễ hội giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Buôn Đôn và các đơn vị liên quan có văn bản gửi các Nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Buôn Đôn đề nghị phối hợp, xả nước trong các ngày 11-12/3/2023 để tổ chức Lễ cúng bến nước trong Hội voi Buôn Đôn; Giao Sở Tài chính khẩn trương thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk, Hội voi Buôn Đôn từ nguồn kinh phí tài trợ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Ban Tổ chức Lễ hội giao UBND các huyện Lắk, Buôn Đôn: Chủ động xây dựng chương trình, kịch bản khai mạc, bế mạc, phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân tham gia Lễ hội…gửi các cơ quan, đơn vị liên quan để thẩm định, tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện.

Minh Đức

VIDEO HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC CỦA BỘ Y TẾ
Loading the player...
Thống kê truy cập

Hôm nay: 594

Tất cả: 10653008

Bản quyền thuộc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Email: anhth@tttt.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk - Website:http://iocdaklak.vn