Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 họp triển khai nhiệm vụ. (07/12/2018, 16:32)

           Sáng 07/12, Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá, rà soát, triển khai công tác truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

          Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Tiểu ban và các thành viên Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

          Để thực hiện các nhiệm vụ của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2796/QĐ-UBND, ngày 25/10/2018 về việc thành lập các Tiểu ban Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, trong đó có Tiểu ban Truyền thông.

          Tại cuộc họp, các thành viên của Tiểu ban Truyền thông đã đánh giá lại công tác chuẩn bị, việc tổ chức thực hiện cũng như Kế hoạch truyền thông cho Lễ hội trong thời gian đến. Để có cơ sở triển khai nhiệm vụ truyền thông, ngày 06/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10748/KH-UBND về Kế hoạch Thông tin – Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Theo Kế hoạch trên, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin đại chúng bám sát các nội dung chương trình Lễ hội theo Đề án tổ chức Lễ hội (ban hành kèm theo Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh) để tập trung công tác thông tin, quảng bá các hoạt động của Lễ hội.

Ông Đặng Gia Duẩn – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Tiểu ban Truyền thông phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

          Kế hoạch trên phân công cụ thể cho các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện công tác Thông tin – Truyền thông trước, trong và sau Lễ hội. UBND tỉnh cũng đã chọn Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện PRO làm doanh nghiệp thực hiện truyền thông Lễ hội.

          Các ý kiến  thảo luận tại cuộc họp tập trung vào một số nhiệm vụ liên quan đến công tác truyền thông Lễ hội như: công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, doanh nghiệp; việc cung cấp thông tin, lưu trữ tư liệu; công tác truyền thông trên mạng xã hội về Lễ hội Cà phê; công tác truyền thông cung cấp thông tin cho du khách quốc tế; việc đề nghị các Đài Phát thanh và Truyền hình trong khu vực Tây Nguyên tiếp sóng các chương trình, sự kiện lớn của Lễ hội; công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí...

Bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Truyền thông phát biểu kết luận cuộc họp.

          Phát biểu kết luận cuộc họp, bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các Sở, ngành, doanh nghiệp, các thành viên Tiểu ban trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động Thông tin – Truyền thông cho Lễ hội. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Truyền thông đề nghị các thành viên, các Sở, ngành, doanh nghiệp căn cứ vào nội dung Kế hoạch số 10748/KH-UBND về Kế hoạch Thông tin – Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

          Về việc cử người phát ngôn chính thức cho Ban Tổ chức Lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Truyền thông cho biết sẽ báo cáo lại với Thường trực UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Trưởng Tiểu ban Truyền thông tiếp thu các ý kiến của các thành viên, đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu cho Tiểu ban trong việc bổ sung thêm đơn vị Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện PRO vào thành viên chính thức của Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

 Hóa Châu

VIDEO HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC CỦA BỘ Y TẾ
Loading the player...
Thống kê truy cập

Hôm nay: 2383

Tất cả: 10564002

Bản quyền thuộc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Email: anhth@tttt.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk - Website:http://iocdaklak.vn