Ban hành Thể lệ Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên mở rộng năm 2017. (10/02/2017, 10:14)

Ban Tổ chức Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên mở rộng năm 2017 vừa ban hành Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 07/02/2017 về Thể lệ Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên mở rộng năm 2017. Mục đích của việc Tổ chức Hội thi nhằm tạo điều kiện cho các nghệ nhân có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về nghệ thuật điêu khắc gỗ dân gian, phác họa chân dung, mô tả những nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong lao động, sản xuất, sinh hoạt cộng đồng, làm phong phú Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ảnh: Nguồn báo Đắk Lắk

Thông qua Hội thi để tuyên truyền, quảng bá sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân các dân tộc Tây Nguyên về mục đích, ý nghĩa của Hội thi tạc tượng gỗ dân gian, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, thực hiện thành công Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Xem chi tiết tại đây

Thiên Trang

video
Loading the player...

Bản quyền thuộc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Tý - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.- Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Email: tynn@tttt.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn