Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 (07/01/2019, 09:24)

            Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 vừa ban hành văn bản yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền Lễ hội.

          Theo đó, để góp phần vào sự thành công của Lễ hội, Tiểu ban Truyền thông Lễ hội đề nghị lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai liên kết Trang thông tin điện tử của đơn vị mình với Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột để phục vụ cho việc thông tin, tuyên truyền về Lễ hội; chỉ đạo đăng tải banner truyền thông về Lễ hội trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc với hình thức phù hợp; tổ chức tuyên truyền, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình thay thế hình ảnh đại diện trên các mạng xã hội như facebook, zalo...bằng hình ảnh tuyên truyền về Lễ hội.

          Tiểu ban Truyền thông Lễ hội giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện PRO hỗ trợ các đơn vị về hình ảnh, kỹ thuật trong quá trình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; các nội dung hình ảnh, tài liệu hướng dẫn thực hiện được đăng tải tại địa chỉ: stttt.daklak.gov.vn (mục văn bản chỉ đạo điều hành). Bên cạnh đó,  Tiểu ban Truyền thông Lễ hội giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố bám sát các nội dung tại Đề án tổ chức Lễ hội (Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh) để đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ hội; chú trọng việc biên tập các bài viết, phóng sự phản ánh về bức tranh kinh tế, văn hóa, xã hội được thể hiện thông qua các hoạt động của Lễ hội.

Hóa Châu

Loading the player...
Thống kê truy cập

Hôm nay: 1190

Tất cả: 5023426

Bản quyền thuộc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Email: giangnh@tttt.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn