Số điện thoại, email tiếp nhận khiếu nại, tố cáo Số điện thoại, email tiếp nhận khiếu nại, tố cáo

- Số điện thoại chuyên dùng: 0262.3860.010. 

- Email: sotttt@daklak.gov.vn

- Địa chỉ: http://stttt.daklak.gov.vn

 

Sở Thông tin và Truyền thông công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Thông tin đường dây nóng:

- Đơn vị tiếp nhận thông tin: Văn phòng Sở.

- Số điện thoại đường dây nóng: Chánh Văn phòng: 0262.3860.010.

2. Địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin: sotttt@daklak.gov.vn.

Thông báo này được công khai trên Trang thông tin điện tử, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Bộ phận tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn

ipv6 ready